Razstava o slovenskih
celodnevnih oskrbovalnih
kadrih na Štajerskem

Delavska migracija iz Slovenije, dejavna na Štajerskem, že od nekdaj vključuje tako ženske kot moške. 

Številne delovne migrantke delujejo v oskrbovalnih poklicih – v tako imenovanem care-sektorju. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so kot delovne migrantke prihajale hišne pomočnice in bolniške sestre, danes pa so to osebne negovalke, ki delujejo pretežno na območju južne Štajerske.

Razstava LINIJE POMOČI tematizira delo legalno zaposlenih osebnih negovalk/negovalcev, ki prihajajo opravljat svojo dejavnost v Avstrijo. Razstava sledi linijam njihovih migracijskih poti in prikazuje podobo štiriindvajseturne pomoči, ki jo nudijo. Tako odstira vpogled v delovne vsebine, osvetljuje pogoje za delo in obravnava težave, povezane s sistemom oskrbe na domu.

Pri zasnovi razstave LINIJE POMOČI so dejavno sodelovali oskrbovalni delavci/delavke. Vse negovalke/negovalci so želele sodelovati pri vsebinskem vidiku razstave, vendar niso hotele, da bi jih kazali ali navedli njihova imena, pa tudi v kuratorski koncept in oblikovanje niso želele biti vključene. Dela imajo namreč že tako ali tako dovolj in strokoven pristop je zanje pomemben: »Negovalke/negovalci smo in opravljamo svoje delo, ti pa si kustosinja in to je tvoje delo.«  

Kustosinja
Dipl. Museol. (FH)

Christine Braunersreuther

Kustos in oblikovalec

David Kranzelbinder (Pavelhaus / Pavlova hiša)

Vsebinski koncept

18 poklicnih osebnih negovalk

Risbe

TINE FETZ

Grafični

Matjaž Wenzel, MILIMETER STUDIO

Koordination

Susanne Weitlaner (Pavelhaus / Pavlova hiša)

Umetniški prispevki

hoelb/hoeb, Jelena Micić, Clara Wildberger/Peter Lazarus/Veronika Muchitsch, Adina Camhy, Katarina Csanyiova, FPZ Z‘borke, Maj Fajfar, Ruth Rämbitsch, Dorothea Wagner, Dirndlbrand

Zaradi ukrepov za zajezitev pandemije koronavirusa so se v marsičem spremenili pogoji za potovanja in delovne razmere celodnevnih oskrbovalnih kadrov. Razstava odslikava te izredne razmere s pomočjo »korona-diapozitiva«, v katerem so z barvnim prikazom izpostavljene posebnosti obdobja od marca 2020 dalje.